fbpx

Wat doet Kiwa CBS?

Veehouders en grossiers hebben er belang bij dat zij de juiste prijs uitbetaald krijgen voor hun geslachte dieren (of slachtvee). Ook verwachten zij dat dit binnen Nederland op een uniforme wijze geschiedt, zodat men bij splitskoppels niet voor verrassingen komen te staan. Dit vraagt om scherp toezicht en een goede indeling van de dieren in de SEUROP kwaliteitsklassen: dit indelen in kwaliteitsklassen is een door de minister gemandateerde taak aan Kiwa CBS en noemen wij ‘classificeren’.
KDS_varken_v222

Classificeren?

Kiwa CBS voert in opdracht en uit naam van het Ministerie van LNV classificatie- en controlewerkzaamheden in de vee- en vleessector uit. Voor deze classificatiewerkzaamheden levert Kiwa CBS een onafhankelijk toezicht op slachthuizen en classificeert zij de karkassen in de in de verordening beschreven kwaliteitsklassen. Daarnaast houdt Kiwa CBS toezicht op het slachtproces in het kader van Controle op Slachting en Weging.

Ook aan de slag als classificateur? Echt iets voor jou!

De norm voor inspectie van kwaliteit en voedselveiligheid wordt door Kiwa bepaald. Wij zijn hierin internationaal toonaangevend en nemen deze maatschappelijke verantwoordelijkheid heel serieus. Hiermee zorgen wij vanuit een onafhankelijke positie voortransparantie in de hele keten van de agro-, feed- en foodsector.

Meer info over deze vacature? Kijk dan op onze website kiwacmr.nl.